03 November 2018

Sku: H45023T

Metal Washout Control Arm
T-Rex 450PRO

Metal Washout Control Arm
£13.75
Out of Stock

Contents

  • Metal washout control arm × 2
  • Washout arm × 2
  • Bearing 681ZZ × 4 (Ø1.5 × Ø4 × 2mm)
  • Bearing FMR52ZZ × 4 (Ø2 × Ø5 × Ø6 × 2.3mm)
  • Linkage ball A (M2 × 2.5) × 2 (Ø4.75 × 7.18mm)
  • Socket button head screw × 4 (0# × 4mm)
  • Washer × 2 (Ø2 × Ø3.6 × 0.2mm)
  • Collar × 2 (Ø1.4 × Ø3 × 2.4mm)
  • Socket screw × 2 (M2 × 8mm)